Firma Komplex Dom jest jedynym w Polsce certyfikowanym producentem drewnianych otwieranych okien i drzwi przeciwpożarowych.
Produkujemy min. otwierane drewniane okna i drzwi przeciwpożarowe dla obiektów zabytkowych.
________________________________________
 
Niniejszy Certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia, wynikające z krajowego systemu 1, dotyczące oceny i weryfikacji stałości użytkowych w odniesieniu do własności użytkowych wyboru określonych w krajowej ocenie technicznej.
PRODUCENT WDROŻYŁ SYSTEM ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI W CELU ZAPEWNIENIA UTRZYMANIA STAŁOŚCI TYCH WŁAŚCIWOŚCI.
________________________________________
 
Na początku lipca 2021 wykonywaliśmy badania w tunelu aerodynamicznym w Zakładzie Badań Ogniowych ITB w Pionkach dla okien oddymiających w celu określenia współczynnika powierzchni czynnej oddymiania.
Badanie zostało wykonane pod kątem certyfikowania okien oddymiających. Uzyskane podczas testu wyniki powierzchni oddymiającej na poziomie do 65 % powierzchni otwartego okna są bardzo satysfakcjonujące. System oddymiania stosowany jest w budynkach użyteczności publicznej, szczególnie na klatkach schodowych, w budynkach wielorodzinnych, hotelach, itp. Nasze okna wbudowane w ściany pionowe klatki schodowej są dedykowane takim właśnie obiektom w szczególności będących pod nadzorem konserwatorskim.
 

  • Wykonaliśmy badanie ściany na odporność ogniową EI90 w ITB – Raport z badań nr LZP02-02384/18/Z00NZP
  • Wykonaliśmy badanie ściany na odporność ogniową EI90 w Laboratorium Gryfitlab  - Raport z badań nr LBO-1426/20
  • Posiadamy raport klasyfikacyjny z ITB na  badanie odporności ogniowej EI120 okna z łukiem – nr 00565/16/Z00NP
  • Możemy wykonywać ścianki przeciwpożarowe o odporności EI120 w systemie bezszprosowym na podstawie europejskiego dokumentu nr ETA 16/0590

CERTYFIKATY I SPECYFIKACJE

Państwa dane osobowe, pobierane przez stronę internetową, znajdą się w systemach informatycznych firmy PPU KOMPLEX - DOM TADEUSZ ZMYŚLONY, ul.Kuczek 30, 87-700 Aleksandrów Kujawski, będącej jednocześnie Administratorem Danych Osobowych. Są to następujące dane: adres e-mail, pliki cookie, statystyki google analytics. Dane zbierane są zgodnie z art.5 pkt 1 lit. c w sposób minimalny.
Kontakt z Administratorem email: biuro@komplex-dom.pl
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Ponadto, w każdej chwili posiadają Państwo prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych. Czytaj politykę prywatności.